ျမသန္းတင့္ -ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး ( ၁၀)

June 17, 2010 at 12:45 am Leave a comment

ဆရာဦးခ်စ္ေမာင္ ႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း

ကိုျမသန္း၏ ေဆာင္းပါး တြင္ ေ၀လမင္းသား နန္းစြန္႕သည့္ သတင္းကို အစိုးရက ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳမီ သတင္းစာထဲတြင္ထည့္သြင္းမိသျဖင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတိုက္ကို အစိုးရက အာမခံေတာင္းရာ ျမန္မာ့အလင္းက အာမခံေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ သတင္းစာတိုက္ကို ပိတ္လိုက္ရသည္။ ဤတြင္ဦးခ်စ္ေမာင္လည္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားေလသည္။ ဦးခ်စ္ေမာင္သည္ သူကိုယ္တိုင္ၾကီးၾကပ္၍ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ယင္းမွ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ျဖစ္ေလသည္ ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ ထိုအတိုင္းမဟုတ္ခဲ့ပါ။

အက္ဒြပ္ဘုရင္ နန္းစြန္႕လိုက္ၿပီဟု ျမန္မာ့အလင္းက ဦးဦးဖ်ားဖ်ားထည့္လိုက္ေသာ သတင္းေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းတြင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားကာ ထိုသတင္းကို ဘယ္ကရသလဲ ဟုေမးပါသည္။ သတင္းစာမ်ားရိုေသလိုက္နာၾကစၿမဲ က်င့္၀တ္အတိုင္း ဆရာဦးခ်စ္ေမာင္က သတင္း၏ အေျခအျမစ္ကို ထုတ္ေဖာ္ဖို႕ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သိရသေလာက္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ ထီးနန္းစြန္႕ၿပီ ဆိုေသာ သတင္းကို ဘိလပ္မွ တရား၀င္ ရရွိေသးျခင္းမရွိသျဖင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာကိုဖတ္ရေသာအခါ အလြန္အံ့ၾသၿပီး ထိတ္လန္႕ သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“သတင္းအေျခအျမစ္ မေဖာ္ထုတ္လွ်င္ သတင္းစာတိုက္အား အာမခံေတာင္းရလိမ့္မည္“ ဟုၿခိ္္မ္းေျခာက္ပါသည္။ ျမန္မာ့အလင္းက ဘူးခံေန ေသာအခါ အာမခံေတာင္းပါေတာ့သည္။ ယင္းအာမခံေငြကို ျမန္မာ့အလင္းက တင္လိုက္ပါသည္။ ကိုျမသန္းေရးသလို “အာမခံ မတင္“ ဆိုျခင္းမွာမမွန္ပါ။ သတင္းစာတိုက္ကို ပိတ္လိုက္ရသည္ဆိုျခင္းမွာလည္း မမွန္ပါ။ ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ၿမဲ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဆရာဦးခ်စ္ေမာင္လည္း အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀ သို႕ မေရာက္သြားခဲ့ပါ။ တကယ့္အမွန္ျဖစ္ရပ္မွာ ထုိအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ သည္ ဘုရင္နန္းစြန္႕ ျခင္း သတင္းကို ျမန္မာ့အလင္းက ဤႏိုင္ငံတြင္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ားေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ဘိလပ္အစုိးရထံမွ တရား၀င္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ေၾကးနန္း ဌာနအသီးသီးမွလည္း ထုိအခါက်မွ တရား၀င္သတင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ၾကားျဖတ္မွတ္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္ကပင္ မသိရွိေသးေသာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မ်က္ႏွာျဖဴဘုရင္ခံပင္ မသိေသးေသာ ဤ သတင္းကို ျမန္မာ့အလင္းက ဘယ္ပံုဘယ္နည္းရခဲ့သနည္း ဟူေသာအတြင္းေရးကိစၥကို ယခု ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ျပီျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပပါမည္။ ဤသတင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၏ ကာလကတၱားသတင္းေထာက္ ထံမွ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကာလကတၱားသတင္းေထာက္သည္ မည္သူနည္း။ အျခားသူမဟုတ္ပါ. ကိုသိန္းေဖ(သိန္းေဖျမင့္ ) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုသိန္းေဖသည္ ထုိစဥ္က ကာလကတၱားတြင္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိရာ သူ၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျဖစ္ေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ကာလကတၱားသတင္းေထာက္အျဖစ္တာ၀န္ေပးၿပီး လစဥ္ အထိုက္အေလွ်ာက္ ေထာက္ပံ့ထားခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုသိန္းေဖပို႕လိုက္ေသာ သတင္းမွာလည္း သူကိုယ္တိုင္ေရးသားေပးပို႕ ေသာ သတင္းမဟုတ္။ အမရစ္တာဘဇာထရစ္ကာ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းကို ကပ္ေၾကးႏွင့္ျဖတ္၍ ေလေၾကာင္းစာပို႕႔ ျဖင့္ပို႕လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သတင္းမွာလည္း “ဘုရင္နန္းစြန္႕ ၿ႔ပီ “ဟု တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္။ King Adward Abdicating ဟူ၍ နန္းစြန္႕ရေတာ့မည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ေနေၾကာင္းမွ်သာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေပးပို႕သမွ် သတင္းအိတ္ဟူသမွ်တို႕သည္ ကၽြန္ေတာ္ ၏ စားပြဲသို႕ ေရာက္ရွိရၿမဲျဖစ္ကာ ဤသတင္းကို ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ရႈရေသာ အခါ ဤသတင္း၏ အေရးပါမႈ ကိုသေဘာေပါက္သျဖင့္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာျဖစ္ေသာ ဆရာဦးခ်စ္ေမာင္ ထံသို႕ သြားေရာက္ျပသခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ အက္ဒြပ္ဘုရင္ႏွင့္ တစ္ခုလပ္တစ္လင္ကြာ မစၥက္ဆင္ပဆင္တို႕ ၏ အခ်စ္ေရးသတင္းမ်ားကို လံုးေစ့ပတ္ေစ့ ဖတ္ရ ႈေလ့လာလ်က္ရွိသူမ်ားျဖစ္ရာ အက္ဒြပ္ဘုရင္၏ ခိုင္မာေသာ အဆံုးအျဖတ္ကိုလည္းေကာင္၊ ထီးေမြနန္းေမြဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ မ်ားကို္လည္းေကာင္း ၊ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္ ၏ ျပတ္သားေသာ သေဘာကိုလည္းေကာင္း အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ သံုးသပ္ေလ့လာလ်က္ရွိသူမ်ားျဖစ္ရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာၾကီး တစ္ေစာင္၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အျပည့္အစံုကို ဖတ္ရႈသံုးသပ္ၿပီးေသာအခါ၌ ဆရာဦးခ်စ္ေမာင္သည္ ရဲ၀ံ့ေသာအဆံုးအျဖတ္ တစ္ခုကို ခ်မွတ္လိုက္ပါသည္။ “တစ္ခုလပ္တစ္လင္ကြာကို ထိမ္းျမားလက္ထပ္လ်င္ထီးနန္းကိုစြန္႕ရလိမ့္မည္။ ခ်စ္သူကိုစြန္႕မလား၊ထီးနန္းကိုစြန္႕မလား“ ဟူေသာေမးခြန္းကို တစ္ကမၻာလံုးက၀ိုင္း၍ ေမးခြန္းထုတ္ေနခ်ိန္တြင္ ဆရာဦးခ်စ္ေမာင္သည္ သတင္းတစ္ခုကို ခ်န္၍ေရသားေနၿပီးေနာက္ေခါင္းစဥ္ကို ကိုယ္တိုင္တပ္၍ ကၽြန္ေတာ့္အား လွမ္းေပးပါသည္။ “ဒီအတိုင္း ထည့္လိုက္ဗ်ာ“ ဟုေျပာပါသည္။ သတင္းေခါင္းစဥ္မွာ “အက္ဒြပ္ဘုရင္နန္းစြန္႕ လိုက္ၿပီ“ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွင့္ ႏွစ္ ေပါင္းလွ်င္ သံုးျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ဆရာဦးခ်စ္ေမာင္၏ တြက္ကိန္းႏွင့္ ရဲ၀ံ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊စြန္႕စားခန္းတစ္ခုသည္ သမိုင္းတြင္ရစ္သည့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၏ သတင္းဦး၊သတင္းထူး တစ္ပုဒ္ကို ျဖစ္ေပၚဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆရာဦးခ်စ္ေမာင္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း

အထက္ေဖာ္ျပပါျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္အခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာအယ္ဒီတာအဖြဲ႔သည္ သတင္းစာ၏ မူ၀ါဒပိုင္း၊အေရးအသားပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ရရွိထားပါသည္။ ျမန္မာ့အလင္းတိုက္အုပ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့အလင္းဦးတင္သည္ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႕က်င္ေရး အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ေထာက္ခံေရးသားလ်က္ရွိေသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ ၏ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ တစံုတရာဆန္႕က်င္ျခင္း၊ ဟန္႕တားျခင္း၊စြက္ဖက္ျခင္း လံုး၀မျပဳခဲ့ပါ။

သို႕ေသာ္ မၾကာမီပင္ ျမန္မာ့အလင္းပိုင္ရွင္သည္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သြားရာ ျမန္မာ့အလင္းသည္ သူ႕အေမြစားအေမြခံမ်ား၏ လက္တြင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသည္။

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕ ၏ လြတ္လပ္ခြင့္သည္ ေဘးအႏၳရာယ္ ႏွင့္ တစ္ေန႕ တစ္ျခားနီးကပ္လာခဲ့ပါသည္။ တိုက္အုပ္ဦးတင္သည္ ဆရာဦးခ်စ္ေမာင္အား အေရးအေၾကာင္းရွိေသာ္ အားကိုးတစ္ခုထားရန္ အၾကံေပးခဲ့သည့္အတုိင္း ျမန္မာ့အလင္း တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာအျဖစ္ တစ္ဖက္က ေဆာင္ရြက္ေနရင္း ဂ်ာနယ္ေက်ာ္အပတ္စဥ္စာေစာင္ တစ္ခုကိုစတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္သည္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ (၁၃၀၇ နယုန္လဆန္း ၁၀ ရက္ေန႕ ) တြင္စတင္ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။

Advertisements

Entry filed under: ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး, ျမသန္းတင့္-ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး.

ျမသန္းတင့္ -ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး (၉) ျမသန္းတင့္ -ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး ( ၁၁)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Favorite piece of quotes

Voici mon secret. Il est très simple: On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.

Here is my secret. It is very simple: It is only with the heart that one can see truly; what is essential is invisible to the eyes.

Le Petit Prince (1943) by Antoine de Saint Exupéry

လတ္တေလာေရးထားတာေလးေတြ

ပထမဆံုးျမင္ဖူးတဲ့ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလးပံု

ရႈမ၀မဂၢဇင္း

  • 35,809 hits

%d bloggers like this: