ျမသန္းတင့္ -ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး (၈)

May 7, 2010 at 2:52 pm Leave a comment

လက္ေရးရွင္မွာ အျခားသူမဟုတ္။ ကိုေစာဦး (သို႕) ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဟစ္တုိင္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ ဦးေစာဦး (သို႕ ) ဂုဏ္ေရာင္ ၊ ကိုေစာဦး၏လက္ေရးကို ကၽြန္ေတာ္ဘယ္မွာမမွတ္မိပဲရွိပါမည္နည္း။

သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ေလာက္ကစ၍ သိကၽြမ္းခဲ့ၾကသည ္။ စာေပအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္ အတူတူလုပ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ သည္တုန္းက သတင္းစာဆရာၾကီးတစ္ဦး၊စာေရးဆရာၾကီးတစ္ဦး၊ေအာင္ျမင္ထင္ရွားေသာ သတင္းစာဆရာအျဖစ္ မွတ္တိုင္ေတြ စိုက္ထူခဲ့ၿပီးၿပီ။ ထင္ရွားသည့္ စာေရးဆရာၾကီးတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တိုင္ေတြ စိုက္ထူခဲ့ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားအရြယ္ အသက္ ၂၀ ပင္မျပည့္တတ္ေသး။

ကိုေစာဦးသည့္ ကၽြန္ေတာ့ထက္ ၀ါအရေရာ၊အသက္အရပါ မ်ားစြာၾကီးသူျဖစ္ပါသည္ ။ သို႕ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူ႕အေပၚ အေပါင္းအသင္း ေတြေခၚသလို သူ႕ကို ကိုေစာဦးဟုပင္ေခၚမိေလသည္။ သူ႕သူငယ္ခ်င္းလည္းျဖစ္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္လည္းျဖစ္သည့္ ကိုအုန္းျမင့္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုအုန္းျမင့္ ဟုပင္ေခၚေလသည္။ ထိုမွ်မက ကိုအုန္းျမင့္တို႕ကို မင္းနဲ ငါနဲ႕ ေျပာေသာ သိန္းေဖျမင့္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ကိုသိန္းေဖဟုပင္ေခၚခဲ့ေလသည္။

သူတို႕ေတြသည္ ကၽြန္ေတာ့အကိုၾကီးအရြယ္ေတြ၊ဦးေလးအရြယ္ေတြျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူတို႕ကို အစ္ကိုၾကီး ဟု လည္းေကာင္း ဦးေလး ဟုလည္းေကာင္း ေခၚသင့္ေပသည္။ သို႕ရာတြင္ မေခၚျဖစ္ခဲ့ပါ။ ရြယ္တူတန္းတူေတြေခၚသလို ကိုသိန္းေဖ၊ ကိုေစာဦးစသည္ျဖင့္ ေခၚခဲ့သည္။ စာေပႏွိုင္ငံေ၇းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္သြားသျဖင့္ ထိုသို႕ ေခၚျဖစ္သြားသလားမေျပာတတ္ပါ။

———

ကၽြန္ေတာ္၏ ပထမဆံုးလံုးခ်င္းစာအုပ္ျဖစ္ေသာ ေဂၚကီ၏ ၀တၳဳတိုမ်ားကို ၁၉၄၆ တြင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ထိုစာအုပ္တြင္ ကိုေစာဦးက အမွာစာေရးေပး ခဲ့သည္။ သူ႕အမွာစာသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ ပထမဆံုးစာအုပ္တြင္ပါေသာ အမွာစာျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ္မေမ့ႏိုင္ပါ။ သူ႕အမွာစာကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

“.. ….စာအုပ္အမ်ိဳး မ်ိဳးထုတ္ေ၀ၾကရာတြင္ စာေရးသူႏွင့္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူတို႕၏ အမွာစကား အခ်ိီး နိဒါန္းေလာက္ႏွင့္ ၿပီးနိုင္ပါလ်က္ အျခားတစ္ဦး တစ္ေယာက္အားအမွာစာအေရးခိုင္းတတ္ေသာ အေလ့အက်င့္တစ္ခုရွိေန၏။ ထိုအမွာစာမ်ိဳးမပါလ်င္ စာအုပ္အဂါၤမေျမာက္ဟ ုထင္ေနၾကသည္။

ထုိအစြဲကို ကၽြန္ေတာ္မၾကိဳက္ေပ။ ကၽြန္ေတာ့ အျမင္တြင္ စာေရးဆရာ တစ္ဦးေရးေသာ စာအုပ္တြင္ အျခားတစ္ဦးက တည္းျဖတ္သူမဟုတ္ပါ ဘဲလ်က္ မိမိအလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေစ၊တိုက္တြန္းေရးသားေစ၍ ျဖစ္ေစ စကားဦး၀င္၍သန္းလ်င္တမင္ႏွမ္းျဖဴးေနသကဲ့သို႕ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဇတ္ၾကည့္ရန္သြားရာတြင္ နတ္ကေတာ္ထြက္ေနသည္ကိုၾကံဳရသလို သေဘာရ၏။

သုိ႕ ေသာ္ ၿခြင္းခ်က္တစ္ခုထားပါသည္။

စာေရးဆရာသည္ ယခုမွေပၚလာေသာ ေရႊၾကာပင္ျဖစ္ေနပါက သူႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ကေလာက္အို တစ္ဦးဦးက သူႏွင့္ စာဖတ္ပရိသတ္ကို မိတ္ဆက္စကားေရးေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္၏။

သို႕ ေသာ္မေရးွ လွ်င္ဘာျဖစ္မည္နည္း။

လူတစ္ရာတြင္ ကိုးဆယ္သည္ အခ်ီးစကား နိဒါန္းစကားေတြထက္ မူရင္းစာကိုသာ ဦးစြာဖတ္ခ်င္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္နားလည္ထားသည္။ သို႕ျဖစ္၍ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ စာေရးသူႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူတို႕၏ အမွာစကားကိုသာ မထည့္လွ်င္ မျဖစ္၍ ထည့္သင့္သည္ ဟုကၽြန္ေတာ္ ထင္သည္။ ထိုမွ်ျဖင့္လံုေလာက္ေပၿပီ။

ယခု ကိုျမသန္းတင့္ ၏ စာအုပ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္က မည္သည့္ အမွာစကားမ်ဳိးကိုေရးပါမည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ္ကား သူ႕စာအုပ္ကိုတည္းျဖတ္ ထုတ္ေ၀ေနသူလည္းမဟုတ္၊သူ႕စာမူမ်ားကိုလည္းမဖတ္ခဲ့ရ။ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူလည္းမဟုတ္၊ထုိ႕အျပင္ ကိုျမသန္းတင့္က ယခုမွေပၚလာကာစ ကေလာင္သစ္ ေရႊၾကာပင္ေလးလည္းမဟုတ္။

“ကၽြန္ေတာ္ ေဂၚကီရဲ႕ ၀တၳဳတိုေတြကို ဘာသာျပန္ေနတယ္. ခင္ဗ်ား အမွာေရးပါ“ ကိုျမသန္းတင့္ကေျပာ၏။

ေျပာပံုကိုလည္းၾကည့္ပါဦး။ လူျခင္းမ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ေတြ႕ ၿပီးမွ ခိုင္းျခင္းမဟုတ္. သူအလုပ္လုပ္ေနေသာ ပံုႏွိပ္တိုက္မွ ကၽြန္ေတာ္ရွိရာကို တယ္လီဖုန္းႏွင့္လွမ္း၍ ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။

“ၿပီးေတာ့လည္း ျမန္ျမန္လိုခ်င္တယ္ဗ်။ စာအုပ္ကရိုက္ၿပီးေနၿပီ။“ ဟုသူကဖုတ္ပူမီးတိုက္လုပ္သည္။

အေတာ္ပင္ အဆင္ေျပပါ၏။

သူအားမနာတတ္ေၾကာင္းကို သူႏွင့္စ၍ သိရေသာေန႕ကတည္းက ေလ့လာၿပီးသားျဖစ္၏။ သူ႕စိတ္ထဲတြင္ရွိသမွ်ကို ဘယ္အခါမွ် ဖံုးကြယ္ မထားတတ္။ ထင္လွ်င္ ထင္သလို မထင္လွ်င္ မထင္သလို ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိ၏။ သူ႕ကိုခါးခါးသီးသီး ျပန္ေျပာလွ်င္လည္း အၿပံဳးမပ်က္ခဲ့ေခ်။ စိတ္မေကာက္ စိတ္မခုတတ္ေသာညဥ္ေကာင္း ရွိသည္။ ထုိညာဥ္ေလးကို ကၽြန္ေတာ္သေဘာက်ေန၏။ ထုိညာဥ္ေလး ေၾကာင့္ပင္သူ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ခင္မင္မိ၏။

သံုးရက္မွ်ၾကာသြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္းစာတစ္ေၾကာင္းမွေရး၍ မေပးမိ။ ဤတြင္မွ လူကိုယ္တိုင္ေပါက္လာေတာ့သည္။

“ဘယ္မလဲဗ်. မၿပီးေသးဘူးလား။ လုပ္ပါေတာ့ ေရးပါေတာ့ အခုလိုခ်င္လွၿပီ“
“အမွာေရးဖို႕လိုေသးလား“ ဟုကၽြန္ေတာ္က ျပန္ေမးမိသည္။
“လိုတယ္ဗ်။ လိုတယ္“
“မလိုဘူးဗ် မလိုဘူး။ နတ္ကေတာ္ ကတာကို လူေတြၾကည့္ရေအာင္လာတာမဟုတ္ဘူး။ ဖိုးစိန္ၾကီးကိုၾကည့္ခ်င္လို႕လာတာ။ ကၽြန္ေတာ္က ၾကား၀င္မရႈပ္ပါရေစနဲ႕။“

“ဘယ္ ဒီလုိဟုတ္မလဲ“
“ဟုတ္ပါေသာ္ေကာဗ်ာ။ ေဂၚကီ၀တၳဳေတြေကာင္းပါတယ္လို႕ က်ဳပ္ကထပ္ခ်ီးက်ဳးဖို႕လိုေသးလား။ ခင္ဗ်ားလိုကေလာင္သမားတစ္ေယာက္ကို စာဖတ္ပရိသတ္နဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးဖို႕ေကာ လိုေသးလား“
“ကၽြန္ေတာ္ေျပာမယ္ဗ်ာ။ လူေတြဟာ ဒီစာကိုဖတ္၊ဒီစာကိုမဖတ္နဲ႕၊ ေဟာဒီစာကေကာင္းတယ္၊ဒီစာက အက်ိဳးယုတ္တယ္လို႕ လမ္းညႊန္ေရး ေနရမယ့္လူေတြလား။ လမ္းညြန္ရင္ေကာ လိုက္ၾကမွာလား။ လမ္းညြန္တာကိုေကာ လက္ခံၾကမွာလား။ သူတို႕စိတ္ထဲမွာ အရသာေတြ႕မယ့္ စာမ်ိဳးကို သူတို႕က ေကာင္းတယ္လို႕ ဆိုၾကမွာပဲ။ အရသာမေတြ႕ရင္ အလကားစာအုပ္လို႕ ေျပာၾကာမွာပဲ။ ခင္ဗ်ားသေဘာက် ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်တဲ့အတိုင္း စာဖတ္တဲ့သူေတြက သေဘာက်မယ္လို႕ တစ္ထစ္ခ် ယူဆထားလို႕ျဖစ္မလား“

“လူေတြဟာ စာကို ဘယ္လိုသေဘာနဲ႕ ဖတ္ၾကသလဲ။အပ်င္းေျပဖတ္ၾကတာလား. သူတို႕ ရဲ႕ အသိမွာ ၀ိုးတ၀ါး ေရာေထြးေနတဲ့ အရႈပ္ကိုရွင္းခ်င္လို႕ အေျဖကိုရွာခ်င္တဲ့သေဘာနဲ႕ ဖတ္ၾကတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဘာေတြေရးထားတာပါလိမ့္ဆိုၿပီး ၀တ္ေက်တန္းေက်ဖတ္ၾကတာလား“

“လူတစ္ေယာက္ကို ဒီစာထဲမွာေရးထားတဲ့အတိုင္းလုပ္ရတယ္လို႕ ခင္ဗ်ားက အတင္းတိုက္တြန္းလို႕ ျဖစ္ပါ့မလား“

“ကၽြန္ေတာ့္အဖို႕ဆိုရင္ လူေတြဟာ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္သလို သူတို႕ ရဲ႕ အေရာင္အဆင္းဟာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲလို႕ နားလည္ထားတယ္. ဒီလူေတြထဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႕က စာအုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကဲခ်၊ပစ္ခ်၊သြန္ခ် ေနရတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လဲ ေကာက္ယုူၿပီးရင္ခြင္မွာ အျမတ္တႏိုး အပ္ထားတာေတြ႕ရတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း တစ္ရြက္ႏွစ္ရြက္လွန္ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ျပန္ခ်ထားလိုက္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့လည္း ကိုင္လို႕ေတာင္မွ မၾကည့္ပဲ ေျခေထာက္နဲ႕ ကန္ပစ္ေနၾကတယ္။ ရြံရွာမုန္းတီးတဲ့အၾကည့္န႕ဲ႕ ၾကည့္ေနၾကတယ္“

Advertisements

Entry filed under: ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး, ျမသန္းတင့္-ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး.

ရခိုင္ငရုတ္သီးခ်က္စပ္စပ္ေလး … လြမ္းလို႕ မက္တဲ့ အိပ္မက္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Favorite piece of quotes

Voici mon secret. Il est très simple: On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.

Here is my secret. It is very simple: It is only with the heart that one can see truly; what is essential is invisible to the eyes.

Le Petit Prince (1943) by Antoine de Saint Exupéry

လတ္တေလာေရးထားတာေလးေတြ

ပထမဆံုးျမင္ဖူးတဲ့ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလးပံု

ရႈမ၀မဂၢဇင္း

  • 35,809 hits

%d bloggers like this: